Categories
OecoFocus

9 millió 604 ezren élünk Magyarországon

Közzétette a KSH a 2022-es népszámlálás előzetes eredményeit, melyek alapján 2022. október 1-jén hazánk népessége 9 millió 604 ezer fő, a lakások száma pedig 4 millió 593 ezer volt. 2022-ben a 2011-es népszámláláshoz képest 333 ezer fővel kevesebben éltek Magyarországon, ez 3,4%-os népességfogyást jelent.  Ugyanakkor a csökkenés trendje lassult, és az utóbbi éveket fokozódó gyermekvállalási kedv jellemezte, a teljes termékenységi arányszám a történelmi mélypontot jelentő 2011. évi 1,23-ról 1,5 fölé emelkedett.

💡 2022. október 1. és november 28. között zajlott a népszámlálás Magyarországon. A KSH feburár 16-án ismertette a népszámlálás előzetes eredményeit, melyek szerint 2022. október 1-jén, a népszámlálás eszmei időpontjában Magyarország népessége 9 millió 604 ezer fő volt, a lakások száma pedig 4 millió 593 ezer. A népszámlálás során beérkezett kérdőívek feldolgozása jelenleg is zajlik a Hivatal közlése szerint, a második negyedévben az előzetes települési adatok, ősztől pedig már a végleges eredmények közzététele várható.

https://public.flourish.studio/visualisation/12771311/

👨‍👩‍👦 Az 1870-ben végrehajtott első népszámláláskor az ország jelenlegi területén alig több mint 5 millióan éltek. A népességszám 1980-ra már 10 millió 709 ezer fő volt, azóta viszont folyamatosan csökken. Ennek legfőbb oka, hogy a halálozások száma egyre nagyobb mértékben haladja meg a születésekét. Az elmúlt 11 évben ezt a 464 ezer fős csökkenést a 131 ezer fős – többségében a környező országokból érkező – bevándorlási többlet is mérsékelte. 2022-ben a 2011-es népszámláláshoz képest 333 ezer fővel kevesebben éltek Magyarországon, ez 3,4%-os népességfogyást jelent. Pozitívum ugyanakkor, hogy az utóbbi éveket fokozódó gyermekvállalási kedv jellemezte, a teljes termékenységi arányszám a történelmi mélypontot jelentő 2011. évi 1,23-ról 1,5 fölé emelkedett.

👩👨 2022-ben közel 5 millió nő és 4,6 millió férfi élt Magyarországon. 2011-hez képest a női lakosok száma 2,2%-kal, a férfi lakosoké 4,4%-kal csökkent.

https://public.flourish.studio/visualisation/12771439/

🧒👴 A magyar lakosság idősödését mutatja, hogy míg a 2011-es népszámláláson a 65 éves és annál idősebb korcsoport népességen belüli aránya 16,9% volt, addig 2022-ben 20,8%-ra nőtt az arányuk. Egy idősödő társadalomban számos probléma üti fel a fejét. A legfontosabbakat említve, az idősödés a munkaerő-kínálat csökkenését okozza, nagyobb terhet róva ezáltal a (fokozatosan zsugorodó) gazdaságilag aktív („dolgozó”) korosztályra, a nyugdíj- és egészségügyi ellátórendszerekre, illetve mérsékli hosszú távon a gazdasági növekedést.

https://public.flourish.studio/visualisation/12771504/

🏘️ Magyarország lakásállománya népszámlálásról népszámlálásra növekszik. 2022-ben 4,6 millió lakás volt az országban, a számuk 11 év alatt 4,6%-kal nőtt. 2011–2022 között 171 ezer lakás épült. Ezen belül 2013 volt a mélypont, majd az évtized második felében felgyorsult a lakásépítések üteme. A lakásszám a vidéki városokban nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt 11 évben, míg a községekben alig változott.

https://public.flourish.studio/visualisation/12771742/

https://public.flourish.studio/visualisation/12771819/

❓Miért fontos a népszámlálás?

🔍 A népszámlálás révén pontos és részletes információkhoz juthatunk az ország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámlálás eredményét sokan használják az elkövetkezendő évek során: döntéshozók, piaci szereplők, kutatók stb. A népszámlálás alapvető célja, hogy megállapítsa, hányan élünk Magyarországon, ill. mennyien az egyes községekben és városokban. Ezenkívül a pontos adatok ismeretében megalapozottan lehet a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztéseket tervezni és lebonyolítani, de például a vállalatok ezen adatok alapján is döntenek egy új beruházásról.

📝 A 2022-es népszámlálás számos újdonságot tartalmazott: egyrészt már nem használtak papíríveket, hanem elektronikus kérdőívekkel dolgoztak, mely megkönnyítette és felgyorsította az adatok feldolgozást. tervek szerint a 2022. évi volt az utolsó – adatfelvételi módszer tekintetében – hagyományos népszámlálás Magyarországon. A következő összeírás adatait már kizárólag adminisztratív források feldolgozásából fogja kinyerni a KSH, összhangban a több országban jelenleg is alkalmazott gyakorlattal. További újdonság, hogy tartalmi oldalról a korábbi kérdéscsoportok mellé (pl. lakáskörülmények, iskolai végzettség, nyelvtudás) újabbak kerültek be 2022-ben: energiahatékonysági szempontok (pl. lakások falazata, fűtési lehetőségek), digitális jártasság és internethasználat.

💾 A cikk forrásai itt, itt és itt olvashatóak.

📲 Ez a korábbi írásunk is érdekelheti:

https://www.oeconomus.hu/oecobright/a-lakossagi-adatok-aranybanyaja-avagy-2022-a-nepszamlalas-eve-magyarorszagon/

https://www.oeconomus.hu/oecofocus/2022-ben-csucsara-ert-a-magyar-lakaspiac/

Senior elemző | Megjelent írások

Erdélyi Dóra makroökonómiai elemző. A Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott közgazdasági elemző mesterszakon. Korábban makroökonómiai elemzőként dolgozott a Magyar Kereskedelmi Banknál, mely a magyar bankrendszer egyik legrégebbi és legmeghatározóbb kereskedelmi bankja. 2022. szeptembere óta az Oeconomus senior elemzője.

Iratkozzon fel hírlevelünkre