Slide

RÓLUNK

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány fővárosi központú, gazdasági kutató- és elemzőintézet.

Célunk a hazai és a nemzetközi gazdasági trendek – különösen a gazdasági világválságból történő kilábalás gazdaságpolitikai modelljeinek – kutatása és elemzése. Az eredmények felhasználása és közérthető módon történő előadása a magyar versenyképesség és a tudásalapú gazdaság fejlesztése, támogatása érdekében.

Különböző gazdaságpolitikai iskolák vizsgálata a válságkezeléssel és a felzárkózással kapcsolatban, különös tekintettel a “magyar út” bemutatására.  Társadalmi kihívásokra adott sikeres gazdaságpolitikai intézkedések, külföldi példák gyűjtése és elemzése a hazai gazdasági fejlődés előremozdítása érdekében.

Különböző gazdaságpolitikai iskolák kritikai összehasonlítása.

A technikai fejlődés és innováció kihívásainak bemutatása, az ipar 4.0 gazdasági hatásainak elemzése.

A magyar gazdasági növekedés érdekében a gazdaságtudomány és más kapcsolódó tudományágak képviselőinek pártolása, képzésük, továbbképzésük támogatás, az oktatás fejlesztése, ismeretterjesztése.

Pásztor Szabolcs

Vezető Kutató

Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány