FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A www.oeconomus.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) tulajdonosa és működtetője az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány (továbbiakban: Oeconomus). A honlap célja, hogy hozzáférést biztosítson az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványhoz és munjkájával kapcsolatos információkhoz.

  1. A felhasználási feltételek elfogadása

Ön a honlap használatával kötelezőnek ismeri el a felhasználási feltételeket („felhasználási feltételek”). Amennyiben nem ért egyet a felhasználási feltételekben foglaltakkal, Ön a továbbiakban nem jogosult a honlap használatára. Kérjük, olvassa el a honlapon található adatvédelmi tájékoztatónkat!

  1. Hozzáférés a honlaphoz.

Az Oeconomus a honlap folyamatos működtetésére törekszik, azonban alkalomszerűen előfordulhat, hogy a honlap elérése nem biztosított. Az Oeconomus nem garantálja a honlap folyamatos és korlátlan elérhetőségét, és kizár minden felelősséget az annak elérhetetlenségéből fakadó károkért.

  1. A honlapon található információ.

Az Oeconomus a honlapon található információ rendszeres frissítésére törekszik, de az oeconomus.hu oldalon található bármely információ általános tájékoztatási célú, nem szükségszerűen átfogó, teljes, pontos vagy aktuális. Az Oeconomus nem garantálja a honlapon található bármely információ teljességét vagy pontosságát, és kizárja a felelősségét minden, ezen információk használatából keletkező kárért.

  1. A honlap használata.

A honlap kizárólag jogszerű célokra, valamint a felhasználási feltételek és az irányadó jogszabályok megsértése nélkül használható. Ön a honlap használatával beleegyezik abba, hogy nem alkalmaz olyan eszközt, szoftvert, illetve nem folytat olyan gyakorlatot, amely a honlap rendeltetésszerű működését akadályozza.

  1. Szerzői jogok.

A honlapon található tartalom az Oeconomus szellemi tulajdonát képezi, kivéve azokat a tartalmakat, melyek harmadik fél szellemi tulajdonára vonatkozó figyelemfelhívást tartalmaznak. Ön letöltheti a honlapról azokat az anyagokat, amelyek nincsenek különleges letöltési korlátozás alatt, és megoszthatja ezeket az anyagokat, amennyiben a megosztott anyagok az anyag eredeti forrásaként a szerzőre és az Oeconomusra való hivatkozást és a www.oeconomus.hu oldalra mutató linket tartalmaznak, továbbá, hogy ezek a megosztott anyagok nem szolgálnak kereskedelmi célokat és ellenérték felszámítása nélkül kerülnek terjesztésre. Amennyiben a felhasználási feltételek másként nem rendelkezik, Ön nem jogosult a honlapot, annak tartalmát lemásolni, reprodukálni, terjeszteni, módosítani, megjeleníteni, újra közzétenni, továbbítani, vagy más módon használni az Oeconomus előzetes írásbeli engedélye nélkül. Amennyiben kétségei vannak a felhasználás kapcsán, kérjük, lépjen kapcsolatba az Oeconomus-al az info@oeconomus.hu email címen.

  1. Védjegyek.

Az Oeconomus az Oeconomus védjegye, a védjegy nem használható olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatosan, ami nem kötődik a Oeconomus-hoz.

  1. Felelősségkorlátozás

A Oeconomus nem vállal felelősséget semmilyen kárért, ami a honlap használatából, a honlap használhatatlanságából, vagy bármilyen, a honlapon publikált anyagból ered. Bár a Oeconomus mindent megtesz, hogy megőrizze a honlap, és a honlapot működtető szerverek integritását és biztonságát, nem garantálja, hogy a honlap biztonságos, teljes, hibátlan lesz, illetve marad, vagy a honlaphoz való hozzáférés megszakítatlan lesz. Az Oeconomus nem vállal semmilyen garanciát a honlap teljessége, biztonságos volta, megbízhatósága, minősége, pontossága és elérhetősége kapcsán.

  1. Elválaszthatóság

Ha a felhasználási feltételek bármely rendelkezése részben érvénytelenné válik, a felek a felhasználási feltételek fennmaradó részében kötelezettek maradnak.

  1. A felhasználási feltételek módosítása

Oeconomus fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket bármikor módosítsa. A felhasználási feltételek bármely módosítása az új felhasználási feltételek közzétételével, a jövőre nézve lép hatályba. A honlap használatának folytatásával Ön elfogadja a felhasználási feltételek módosítását.

  1. Alkalmazandó jog és joghatóság

A felhasználási feltételekre kizárólag a magyar jog vonatkozik. A felhasználási feltételekből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitában, beleértve a felhasználási feltételek létezéséről és érvényességéről szóló vitákat, kizárólag a magyar bíróságok dönthetnek.

Iratkozzon fel hírlevelünkre