Categories
Írások

Turizmus a visegrádi országok között

A turizmus nem csupán, mint gazdasági ágazat fontos, erősítheti két ország lakossága között a kapcsolatokat. Magyarország a visegrádi államokkal alkot szorosabb politikai szövetséget. A következő tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen turisztikai aktivitás figyelhető meg a visegrádi országcsoport tagjai között.

A visegrádi országok közül legtöbbet a szlovákok és a csehek utaznak az országcsoporton belül, őket követik a lengyelek és végül a magyarok. A magyarok a lengyelekkel megegyező időt töltenek a többi visegrádi országban. A térségen belülről a legtöbben Csehországba, Magyarországra, Szlovákiába és végül Lengyelországba utaznak. Eközben a régión kívülről érkező külföldi turisták sorrendben leggyakrabban: Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát látogatják meg. Lengyelország kivételével az összes visegrádi országban meghatározó súlyú szektornak számít az idegenforgalom. Ugyanakkor a visegrádi országcsoport esetében az európai uniós átlagnál kisebb az ágazat súlya mind foglalkoztatás, mind a teljes nemzetgazdaság szempontjából. Ez a tényező is hozzájárulhatott a V4-ek válságállóságához a koronavírus-járvány időszakában. Érdemes látni azt is, hogy az idegenforgalom a koronavírus járvány után leggyorsabban Szlovákiában és Magyarországon zárkózott fel a korábbi szintekhez. Eközben Lengyelországban lényeges lemaradásban van a szektor helyreállása.

Szerző: Németh Viktória

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés [1.94 MB]

A Visegrádi Együttműködés (V4 vagy Visegrádi Csoport) négy közép-európai ország, Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia regionális szövetsége. Az országcsoport 2004-re érte el addigi legfontosabb stratégiai céljait, a tagok EU- és NATO-csatlakozását. Ugyanakkor az együttműködés továbbra is megmaradt az országok közötti elsődleges egyeztető fórumaként. A V4-es együttműködés hosszú távú céljává vált a térség közös érdekeinek előmozdítása Európában és a világban. A rugalmas és intézményesítetlen visegrádi együttműködés nem helyettesíti, hanem kiegészíti a résztvevő országok nemzeti politikáit, diplomáciai erőfeszítéseit és szerepvállalását az Európai Unióban (MFA, 2021). Ugyanakkor az egyeztetés és közös érdekképviselet csak abban az esetben működhet hatékonyan, ha az országok lakossága között is egyetértés van, illetve ismerik egymás kultúráját és országait. Ennek egyik legfontosabb eszköze a turizmus lehet.

A turizmust a nemzetközi kapcsolatok elmélete, mint a nyilvános vagy ún. közdiplomácia[1] és a nemzetközi kapcsolatok javításának eszközeként tartja számon. Az idegenforgalom szerteágazó nemzetközi jelenség, amely arra készteti a világ országait, hogy megnyissák határaikat, és az utazás időszakára külföldi állampolgárokat engedjenek területükre. A turizmus a kommunikáció és a kulturális diplomácia eszközeként fontos szerepet játszik az interkulturális kapcsolatokban. Az idegenforgalom alkalmas lehet arra is, hogy a kulturális identitások megőrzése mellett megteremtse a különböző nemzetek közötti tisztelet feltételeit. Az egyes országok a látnivalókkal megvalósítják saját nemzeti kultúrájuk reprezentációját, például múzeumok, emlékművek, színházak, sportrendezvények, parkok, bevásárlóközpontok, történelmi helyszínek és további kiemelt helyek vagy hírességek segítségével. További gazdasági hozadéka a jelenségnek, hogy ezek a nemzeti szimbólumok vonzzák a turistákat. Az országok befektethetnek ebbe az iparágba, hogy jelentős sikereket érjenek el, például fenntartható foglalkoztatás, növekvő nemzeti jövedelem és nemzetközi népszerűség területén is (Jalalpour–Shojaeifar, 2014).

A visegrádi országok közül a legnagyobb gazdasági súlya a turizmusnak Magyarországon (GDP 4,6%-a) Szlovákiában (GDP 3,8%-a), Csehországban (GDP 3,6%-a) és Lengyelországban (GDP 2,8%-a) volt 2021-ben a WTTC (World Travel & Tourism Council) adatai alapján. Ugyanakkor ez az arány lényegesen elmaradt az európai uniós átlagtól a WTTC 2021-re vonatkozó adatai alapján. Így a visegrádi országok uniós összehasonlításban azok közé a tagállamok közé tartoztak, ahol a turizmus gazdasági súlya kisebb.

https://public.flourish.studio/visualisation/14430684/

1. ábra: A turizmus hozzáadott értékének aránya az európai uniós gazdaságokban visszaesett 2020, vagyis a koronavírus-járvány kitörésével. A visegrádi országcsoport esetében a szektor hozzájárulása a GDP-hez az uniós átlagnál kisebb, ami segítette a járvány utáni gyorsabb helyreállást. Magyarország esetében a szektor súlyának csökkenése a gazdaság alkalmazkodását jelzi. Forrás: WTTC, 2023.

A V4-ek turizmus európai uniós összehasonlításban kisebb szerepet játszott a foglalkoztatásban. Magyarországon a munkavállalók 6,9%-t, Csehországban 5,6%-t, Szlovákiában 4,5%-t és Lengyelországban 4,1%-t foglalkoztatta a szektor az Eurostat 2019-re vonatkozó adatai alapján. Utóbbi három szám a legkisebb érték az uniós országok között. Az európai átlag 9,6% volt az időszakban (Eurostat, 2022a). E tényező a régiós gazdaságok alkalmazkodó képességét mutatta. Egyes régiós országok esetében a koronavírus járványt megelőzően nagyobb súlya volt az ágazatnak, de azt sikerült pótolni más szektorokkal. Míg más térségbeli országok, különösen Lengyelország esetében korábban sem volt meghatározó ágazat a turizmus, ami a koronavírus-járvány időszakában kedvező tényezőnek bizonyult a gazdaság ellenállóképessége szempontjából. A járványhelyzet azokat az országokat lényegesen kedvezőtlenebbül érintette, ahol a turizmus és vendéglátás a húzó szektorok közé tartoznak, mint például a mediterrán államok.

https://public.flourish.studio/visualisation/14430978/

 2. ábra: A visegrádi országokban a turisztikai ágazatban foglalkoztattak aránya elmarad az európai uniós átlagtól már a koronavírus-járványt megelőzően, amely tényező szintén erősíthette a régió válságállóságát az időszakban. Forrás: Eurostat, 2022.

A régió országainak turizmusa gyorsan helyreállt a koronavírus járvány után, a TourMIS (Datenbank über Tourismusstatistik in Österreich und Europa) adatai alapján 2022-ben a fokozatos visszaépülés ellenére vendégéjszakszáma még elmaradt a 2019-es számoktól. Magyarországon és Lengyelországban mintegy 20%-kal, Csehországban harmadával, míg Szlovákiában még ennél is nagyobb mértékű volt a visszaesés. A visegrádi országok közötti turizmus ennél kedvezőbben alakult. Szlovákiában meghaladta a látogatók száma a 2019-eset (116%), Magyarországon (101%) és Csehországban (97%) közelítette azt, míg Lengyelország (71%) esetében volt a leglassabb a helyreállás a régiós turizmus esetében.

A régió országainak turizmusa gyorsan helyreállt a koronavírus járvány után, a TourMIS (Datenbank über Tourismusstatistik in Österreich und Europa) adatai alapján 2022-ben a fokozatos visszaépülés ellenére vendégéjszak száma még elmaradt a 2019-es számoktól. Magyarországon és Lengyelországban mintegy 20%-kal, Csehországban harmadával, míg Szlovákiában még ennél is nagyobb mértékű volt a visszaesés. A visegrádi országok közötti turizmus ennél kedvezőbben alakult. Szlovákiában meghaladta a látogatók száma a 2019-eset (116%), Magyarországon (101%) és Csehországban (97%) közelítette azt, míg Lengyelország (71%) esetében volt a leglassabb a helyreállás a régiós turizmus esetében.

https://public.flourish.studio/visualisation/14432415/

3. ábra: A koronavírus-járvány óta fokozatosan térnek vissza a látogatók visegrádi országokba. Forrás: WTTC, 2023.

A visegrádi négyek lakosai körében a legnépszerűbb úti cél Csehország (3,16 millió vendégéjszaka, 1,54 millió fő), Magyarország (2,27 millió vendégéjszaka, 874 ezer fő), Szlovákia (2,05 millió vendégéjszaka, 838 ezer fő) és Lengyelország (853 ezer vendégéjszaka, 408 ezer fő) voltak a TourMIS 2022-re vonatkozó adatai alapján. Lakosság arányosan, 1000 főre jutó adatokkal számolva: a szlovákok (0,36 vendégéjszaka), a csehek (0,30 vendégéjszaka), a magyarok (0,23 vendégéjszaka) és a lengyelek (0,02 vendégéjszaka) utaztak sorrendben a legtöbbet egymás országaiba.

https://public.flourish.studio/visualisation/14433097/

4. ábra: A visegrádi országok lakosai közül a legtöbbet a csehek, majd a szlovákok és lengyelek, végül a magyarok utaznak. A legnagyobb számban Csehországot, Magyarországot, Szlovákiát, majd Lengyelországot látogatják meg. Forrás: WTTC, 2023.

A visegrádi országok lakosai közül a legtöbbet a csehek utaznak a másik három országba, 2,9 millió vendégéjszakát töltöttek el a régiós országokban. Lakosság arányosan azonban a szlovákok töltötték a legtöbb időt a másik három ország valamelyikének szállásain, ezer főre vetítve 0,43 éjszakát, ami kismértékben meghaladja a csehekét (0,28) és nagyobb arányban a magyar (0,06) és a lengyel (0,06) adatokat.

Az összes külföldi turista körében Csehország (18,14 millió vendégéjszaka), Lengyelország (14,76 millió vendégéjszaka), Magyarország (12,36 millió vendégéjszaka) és Szlovákia (3,76 millió vendégéjszaka) volt sorrendben a legkeresettebb úti cél a TourMIS adatai alapján.

A visegrádi országok lakosai közül a legszívesebben a csehek utaznak, a 15 évnél idősebb lakosság 71,1%-a vet részt nyaraláson (függetlenül attól, hogy külföldi vagy belföldi látogatást tett). Ez az adat az európai uniós átlagot is meghaladja, ami 2021-ben 55,9% volt az Eurostat adatai alapján. A többi ország elmaradt az uniós átlagtól. A másodikak a régióban a lengyelek voltak, 52,6%-uk utazott, míg Szlovákia (44,4%) és Magyarország (42,4%) esetében ez az arány kisebb (Eurostat, 2022b).

https://public.flourish.studio/visualisation/14442940/

5. ábra: A visegrádi országok lakosai közül a csehek utaznak a legtöbbet, az uniós átlag alatt, de számos tagállamnál többször vesznek részt turizmusban a lengyelek, szlovákok és magyarok is. Forrás: WTTC, 2023.

A visegrádi országok belföldi turizmusa esetében abszolút értékben a legnagyobb lakossággal rendelkező Lengyelország a legélénkebb, de lakosság arányosan e tekintetben is a csehek mutatják a legnagyobb aktivitást. A magyarok és szlovákok kevesebbszer utaznak saját hazájukban, de mindkét ország lakosai, különösen a magyarok több napot töltenek a belföldi szállásokon.

https://public.flourish.studio/visualisation/14434194/

6. ábra: A visegrádi országok belföldi turizmusa esetében is, lakosság arányosan a csehek mutatják a legnagyobb aktivitást. Forrás: TourMIS, 2023.

A visegrádi országok közötti turizmus

A visegrádi országokból Csehországba érkező turisták

Csehországba – a visegrádi országok közül – a legtöbb turista Szlovákiából érkezik (1,58 millió vendégéjszakát töltenek el, 776 ezer fő), a második helyen a szintén szomszédos Lengyelország (1,26 millió vendégéjszaka, 613 ezer fő) áll, míg a harmadik a földrajzilag távolabbi Magyarország (316 ezer vendégéjszaka, 147 ezer fő). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a visegrádi országok közül a magyar turisták a viszonylag kisebb létszám ellenére a legtöbben Csehországba utaznak. Érdemes látni azt is, hogy Németország (9,8%) után a legtöbben Szlovákiából (3,1%) és a harmadik legtöbben Lengyelországból (2,5%) érkeznek Csehországba. Ilyen módon a szomszédos államokból érkezik a legtöbb turista. Ugyanakkor jelentős a belföldi turizmus aránya is, 64,2%-ban csehek töltik meg a szálláshelyeket. A nemzetközi turizmus esetében kiemelt helyszín a főváros, Prága, amely régiós szinten is a leglátogatottabb főváros.

https://public.flourish.studio/visualisation/14434593/

7. ábra: A visegrádi országokból és a régión kívülről a legtöbb turista Csehországba utazik, de a közép-kelet-európai átlagosan – Szlovákiával megegyezően – a legkevesebb napot töltik itt, ennél többet töltenek az országban a külföldiek. A más országokból érkező turisták csak Lengyelországban töltenek kevesebb időt. Forrás: TourMIS, 2023.

A Csehországban eltöltött napok számát tekintve az átlagos V4-es turista 2,1 napot tölt az országban, míg a más célpontokról érkező turisták átlagosan 3,1 napra érkeznek. Ez azt jelenti, hogy Csehországban – a másik három országgal összevetve – kevesebb időre érkeznek a turisták.

A visegrádi országokból Magyarországra érkező turisták

Magyarországra a legtöbb turista a visegrádi államok közül Csehországból érkezik (1,02 ezer vendégéjszaka, 342 ezer fő), a második Szlovákia (631 ezer vendégéjszaka, 279 ezer fő), amelyet Lengyelország (622 ezer vendégéjszaka, 253 ezer fő) követ. Magyarország turizmusa kevésbé koncentrált, mint Csehországé. Németországon (4,5%), Románia (3,5%) és Csehországon (3,2%) kívül a legtöbb szálláshelyen Ausztriából (2,7%), Szlovákiából (2,6%), az Egyesült Királyságból (2,6%) és Szlovákiából (2,3%) érkező vendégek töltenek el néhány napot. Így hazánk esetében is igaz, hogy elsősorban a szomszédos országokból, illetve a térségből érkeznek a turisták, de a régión kívüli turizmus is számottevő. (Az adatok közé nem kerültek be, akik napon belül visszatértek hazájukba, és például bevásárlási vagy munkavégzéshez kapcsolódó céllal lépték át a határt.) A hazai szálláshelyeken is sok a belföldi turista, bár az európai átlagtól kismértékben elmarad, 58,6%.

https://public.flourish.studio/visualisation/14434747/

  1. ábra: A visegrádi országokból a második legtöbb és a régión kívülről a harmadik legnagyobb arányú turista utazik Magyarországra, és az országcsoport utazói itt töltik el a leghosszabb időt, máshonnan érkező külföldi turisták pedig a második legtöbb időt. Forrás: TourMIS, 2023.

A visegrádi országokból érkező turisták a magyarországi szállásokon töltik el a legtöbb időt, átlagosan 2,6 napot. Emellett az országcsoporton kívülről érkező látogatók is itt töltik el a második leghosszabb időt, átlagosan 3,4 napot. A belföldi turisták Magyarországon tartózkodnak a legtovább, átlagosan 3,8 napig a szálláshelyeken.

A visegrádi országokból Lengyelországba érkező turisták

A visegrádi országok turistái a legritkábban Lengyelországot keresik fel. Ugyanakkor a legnagyobb V4-es ország esetben is igaz, hogy a régióból a legmagasabb számban cseh turisták érkeztek (483 ezer vendégéjszakát töltenek el, 228 ezer fő) 2022-es adatok alapján, őket követték a Szlovákiából (239 ezer vendégéjszaka, 119 ezer fő), majd Magyarországról (132 ezer vendégéjszaka, 61 ezer fő) érkező látogatók. Mindazonáltal Lengyelország esetében a belföldi turizmus az idegenforgalom meghatározó típusa, 82,9%-os arányt képviselt a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakáknak, amely értéke csak kis mértékben haladja meg a járvány előtti szinteket, amikor a mutató aránya 79% volt. Emellett az a turistákat küldő országok megoszlása lényegesen kevésbé koncentrált. Az első helyen Németország állt 4,1%-kal, míg a második Ukrajna volt 2,8%-kal. Utóbbi adat esetében az orosz-ukrán háború is szerepet játszhatott, mivel az Ukrajnát elhagyó lakosság elsődlegesen Lengyelországon keresztül hagyták el országukat. A harmadik az Egyesült Királyság (1,3%), és a negyedik az Egyesült Államok (1,2%) voltak (TourMIS, 2023). Ilyen módon a lengyel szálláshelyeket a belföldieken kívül a legkülönbözőbb – V4-eken kívüli – országokból érkező turista tölti fel. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a távolabbi célpontokról, mint az Egyesült Királyságból vagy az Egyesült Államokból érkező turisták nagyobb arányban érkeznek Csehországba és Magyarországra. Ez az adat is azt mutatja, hogy Lengyelország külföldi turizmusa a legkevésbé koncentrált.

https://public.flourish.studio/visualisation/14435023/

9. ábra: A visegrádi országokból a legkevesebb turista Lengyelországba utazik, míg minden további külföldi utazó körében a második legnépszerűbb helyszín. Az összes utazó itt tölti el a legkevesebb időt. Forrás: TourMIS, 2023.

A külföldi és belföldi turisták is a legkevesebb időt a lengyel szállásokon töltik. A visegrádi országokból érkezők átlagosan 2,1 éjszakát, a többi országból érkezők 2,7 éjszakát, míg a belföldiek 2,6 éjszakát tartózkodnak a lengyelországi szálláshelyeken.

A visegrádi országokból Szlovákiába érkező turisták

A V4-ek közül a legkevesebb turistát vendégül látó ország Szlovákia volt. Ugyanakkor az országcsoporton belülről érkező látogatók aránya meghaladta Lengyelországét. 2022-ben Szlovákiában 563 ezer cseh turista érkezett, akik 1,4 millió vendégéjszakát töltöttek el, Lengyelországból 190 ezren érkeztek, 431 ezer vendégéjszakára, miközben Magyarországról 85 ezren 179 ezer vendégéjszakát töltöttek el. (Az adatok közé nem kerültek be, akik napon belül visszatértek hazájukba, és például bevásárlási vagy munkavégzéshez kapcsolódó céllal lépték át a határt.)

Szlovákiában volt a második legmagasabb a belföldiek arány a szálláshelyeken 2022-ben, 70,4%. Eközben a szomszédos országokból érkezők aránya is magasabbak közé tartozik. A csehek 11,3%-át adták a szálláshelyek vendégéjszakáinak, a lengyelek 3,4%-t, míg a németek 2,4%-t. A magyarok álltak a negyedik helyen és 1,4%-os részedést képviseltek.

https://public.flourish.studio/visualisation/14434977/

10. ábra: A visegrádi országok körében a harmadik legnépszerűbb helyszín Szlovákia, míg minden más külföldi utazó esetében a legkevésbé látogatott ország. itt töltik el a leghosszabb időt. A visegrádi csoportból érkező turisták itt töltik el a második legtöbb időt, míg a régión kívüli utazók a leghosszabban tartózkodnak az országban. Forrás: TourMIS, 2023.

A visegrádi országokból érkező turisták kevesebb, átlagosan 2,3 éjszakát töltenek átlagosan a szlovákiai szállásokon, miközben más országok turistái átlagosan 5 éjszakára érkeznek. E tekintetben fontos tényező lehet, hogy Szlovákiába elősorban nem városlátogatásra (ld. Prága és Budapest), hanem síelésre és túrázásra érkeznek az utazók. A belföldi turisták Szlovákiában a V4-ek átlagánál hosszabb időt, átlagosan 2,8 napot töltenek a helyi szállásokon.

Konklúzió

A visegrádi országokba történő utazás, és a helyiek utazási szokásai sajátos képet rajzolnak ki mindegyik visegrádi ország esetében. A lakosság száma mellett az utazási szokások is nagyban befolyásolják, hogy egyes országokból érkező vendégek milyen úticélokat választanak és hány éjszakát töltenek el a régiós országokban. A csehek szívesebben utaznak, és mind külföldi, mind belföldi szálláshelyeken nagyobb számú vendégéjszakát töltenek el, így a visegrádi országok látogatása is igen gyakori. A szlovákokra jellemző, hogy kevesebbet és inkább a közelebbi országokba utaznak. A magyarok kevesebbet utaznak a térségben, de az ország kedvelt úti cél az országcsoporton belül. Lengyelország nagyobb területe és magas népessége miatt kevésbé fordul a régió irányába, és sokkal gyakoribbak a belföldi utazások. Összességében az utazók elkötelezettebbek  a hozzájuk közelebbi, szomszédos államokba tett utazások irányába, míg a távolabbi térségeket ritkábban keresik fel. A szlovákiai szállásokon eltöltött vendégéjszakák negyede a térségből érkezik. Magyarország esetében ez az arány 15%, Csehország esetében 10%, míg Lengyelország esetében csupán 1%.

Felhasznált irodalom

  • Eurostat: Tourism industries – employment. (2022a) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_industries_-_employment&oldid=445425#In_2019.2C_the_tourism_industries_employed_over_12.5_million_people_in_the_EU
  • Eurostat: Tourism statistics. (2022b) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics
  • Jalalpour, Shiva –Shojaeifar, Jamshid: The Tourism Industry and The International Relations. (2014) In: World Journal of Environmental Biosciences (6)68-72 https://environmentaljournals.org/storage/models/article/GsCnMvHIotn6A602LDMHIVv3wPVUFzGIDpvi3hd18zHGIfEKUXn9Z8uV3o8M/the-tourism-industry-and-the-international-relations.pdf
  • MFA: Visegrad Cooperation. (2021) https://v4.mfa.gov.hu/page/visegrad-cooperation
  • WTTC: Share of travel and tourism’s total contribution to GDP in European Union member countries (EU 27) and the United Kingdom (UK) from 2019 to 2021. (2023) https://www.statista.com/statistics/1228395/travel-and-tourism-share-of-gdp-in-the-eu-by-country/
  • TourMIS: European Countries – Annual nights and arrivals. (2023) https://www.tourmis.info/cgi-bin/tmintro.pl

[1] A közdiplomácia a nemzetközi kapcsolatoknak az ágazata, amely a külföldi nyilvánossággal való közvetlen kommunikációra törekszik.

 

Senior kutató | Megjelent írások

Németh Viktória makroökonómiai elemző és külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott nemzetközi tanulmányok szakon. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatója. Korábban makroökonómiai elemzőként dolgozott a Pénzügyminisztériumnál, a Magyar Nemzeti Banknál és az Magyar Kereskedelmi Banknál, mely a magyar bankrendszer egyik legrégebbi és legmeghatározóbb kereskedelmi bankja.

Iratkozzon fel hírlevelünkre