Categories
Írások

Egy ország, ahol a lakosság 70 százaléka szintet ugrott

Egy ország, ahol a lakosság 70 százaléka szintet ugrott

 

A makro szintű gazdasági sikerek nem sokat érnek, ha ebből a lakosság nem profitál. Magyarország gazdasági sikereiről, a költségvetési pozíció javulásáról, a jegybanki alapkamatnak e folyamatban betöltött szerepéről, az export kedvező alakulásáról, és a gazdasági növekedés kimagasló mértékéről intézetünk is beszámolt. Ezekből a sikerekből ráadásul a magyar lakosság is profitálni tudott. A sikeres munkaerőpiaci fordulatnak hála jelentősen csökkent a munkanélküliség és nőtt a foglalkoztatottság. Az átlagbérek jelentős mértékben emelkedtek, a családpolitikai intézkedéseknek, valamint a kormány és a jegybank egyéb lépéseinek köszönhetően pedig a lakosság nettó pénzügyi vagyona régiós szinten is kiemelkedő mértékben növekedett.

Az átlagos értékek azonban nem sokat mondanak az egyes egyének és családok helyzetének változásáról. Az állampolgárok nem az átlagos mutatók, hanem személyes jólétük és jövedelmük emelkedését várják. Mostani elemzésünkben annak járunk utána, hogy Magyarország kedvező makrogazdasági és regionális szinten is kiemelkedő átlagos mutatószámai mögött milyen mélyebb folyamatokat láthatunk, mennyire széles körben hatottak a magyar gazdaságpolitika sikeres lépései.

  1. ábra: Vásárlóerőparitáson mért nettó bérek alakulása kétgyermekes, átlagos fizetéssel rendelkező családok esetében. Forrás: Eurostat.

 

A magyar bérnövekedés minden szociológiai csoport esetében kimagasló. Az Eurostat adattábláit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2014-2018 között a hazai nettó bérek emelkedésének növekedési üteme szinte minden csoport esetén a régió legmagasabb értékét, vagy annak közelében lévő mérőszámot mutat. Ezen mutatók azonban átlagos értékek. Bár a honlap 13 szociológiai kategóriára enged szűrni, az átlagszámítás sajátossága miatt elméletben elképzelhető, hogy a magas növekedés egy-egy viszonylag szűkebb, kiemelkedően magas keresettel rendelkező részcsoport béremelkedésének hatását mutatja csak.

Nézzünk hát a folyamatok mélyére. Vizsgáljuk meg, hogy az egyes jövedelmi decilisekben, azaz a magyar lakosság családon belül egy főre leosztott nettó jövedelme alapján meghatározott tíz, egyre növekvő átlagos jövedelemmel rendelkező csoportjában milyen tendenciákat figyelhetünk meg. Itt fontos kiemelni, hogy vizsgálatunk során minden magyar lakost figyelembe veszünk, függetlenül attól, hogy aktív kereső, vagy sem (gyermek, munkanélküli, nyugdíjas). Azaz a vizsgált egy főre jutó nettó jövedelmi mutatók nem a keresetek, hanem inkább a családon belül egy főre jutó elkölthető jövedelmek értékét mérik. A lenti ábrákon a társadalom legalacsonyabb egy főre jutó bevétellel rendelkező tagjait az 1-es csoport, míg a felső 10 százalékban lévőket a 10-es csoport mutatja.

  1. ábra: Az egy főre eső nettó bér éves növekedése Magyarországon az egyes jövedelmi decilisekben. Forrás: KSH.

 

Az egy főre eső nettó bér minden jövedelmi decilisben és minden évben nőtt, egy-egy kivételtől eltekintve legalább évi 4 százalékkal. A fenti ábra önmagáért beszél. Az egy főre jutó elkölthető bevétel évről évre minden jövedelmi kategóriában növekedni tudott. A növekedés átlagos éves mértéke 5-6 százalék körül mozgott. Ez a bővülés nemcsak önmagában, de az időszak 2 százalék alatti átlagos inflációs ütemének fényében is kimagasló. Elmondható tehát, hogy az ország makrogazdasági sikerei minden jövedelmi csoport számára érezhető pozitív hatással jártak.

  1. ábra: Az egy főre eső nettó bér teljes növekedése Magyarországon 2014-2018 között az egyes jövedelmi decilisekben. Forrás: KSH.

 

Négy év alatt jelentős mértékben növekedett minden jövedelmi decilisben az egy főre jutó elkölthető jövedelem nagysága. A növekedés mértéke 26 és 40 százalék között mozgott. Ez a teljes négy év 8,19 százalékos kumulált inflációs mutatójával összevetve is hatalmas jóléti bővülést mutat. Külön érdekesség, hogy a legmagasabb növekedési rátákat a legalacsonyabb nettó jövedelemmel rendelkező decilisekben mérhetjük. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt négy évben a magyar társadalomban csökkentek a jövedelmi egyenlőtlenségek.

  1. ábra: Az egy főre eső nettó bér Magyarországon az egyes jövedelmi decilisekben. Forrás: KSH.

 

A magyar lakosság 70 százaléka szintet ugrott. A hazai lakosság elkölthető pénzbevételének növekedése forintban is jelentős volt az elmúlt négy évben. A pozitív folyamatok ráadásul minden jövedelmi decilisben kimutathatók és kimagaslók. A sikeres gazdaságpolitikának egyéni szinten érezhető hatásait szemléletesen mutatja az a tény, hogy a tíz jövedelmi decilisből hét esetében az egy főre eső nettó bér 2018-as értéke magasabb, mint a 2014-es azonos mutató nagysága az eggyel magasabb jövedelmi decilisben. Konkrétan, a 2. decilisben lévő polgártársaink 2018-ban több egy főre eső elkölthető bevétellel rendelkeztek, mint 2014-ben a 3. decilisben lévők, a 3. decilis által 2018-ban megkeresett jövedelem magasabb volt, mint 2014-ben a 4. decilis tagjai által hazavitt, és így tovább, egészen a 8. decilisig. Ez összesen közel 7.000.000 magyar állampolgárt jelent az elméleti maximum közel 9.000.000-hoz képest (hiszen a felső decilis tagjai esetében már nincsen magasabb jövedelmi kategória, melyet beelőzhetnének). De nem álltak távol a szintugrástól az 1. decilisben szereplők sem, és a nettó jövedelem növekedésének mértéke okán nem panaszkodhatnak a 9. decilis tagjai sem.

  1. ábra: Az egy főre eső, inflációval korrigált nettó bér Magyarországon az egyes jövedelmi decilisekben. Forrás: KSH.

 

Közel hétmillió magyar ember az inflációval korrigált nettó jövedelmi mutatók alapján is magasabb kategóriába került. A fenti megállapítások akkor is igazak, ha a 2014-es egy főre eső nettó bér adatot a négy év 8,19 százalékos kumulált inflációs rátájával korrigáljuk. Ez azt jelenti, hogy a hazai lakosság 70 százaléka a 2018-as elkölthető jövedelmét az inflációval korrigálva egymillió polgártársát körözte le a 2014-es adatokat alapul véve. Máshogy fogalmazva olyan jól élt 2018-ban, mint ahogyan négy évvel korábban a nála egymillióval jobb pozícióban lévő honfitársai éltek.

 

Összefoglalás

A magyar kormány fiskális és a magyar jegybank monetáris politikájának köszönhetően a hazai gazdaság makroszinten kiemelkedő és átlagos értékekben is megmutatkozó sikerei Magyarország lakosságának legszélesebb köreinek javították jelentős mértékben a jövedelmi helyzetét. Azon nagyjából 9.000.000 honfitársunk közül, akik esetében ez egyáltalán elméletileg lehetséges, közel 7.000.000 magyar állampolgár esetében beszélhetünk szintugrásról a jövedelmi viszonyokat alapul véve. De jelentősen nőtt az elkölthető bevétel nagysága a maradék 3.000.000 polgártársunk esetében is. További komoly siker, hogy nemcsak leszakadásról nem beszélhetünk, hanem az egyéni gyarapodás össztársadalmi konvergencia mellett valósult meg. És pontosan ezek azok a mutatók, ahol a gazdaságpolitika sikerét igazán mérni lehet.

 

Megjelent írások

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kapcsolódó elemzések

Iratkozzon fel hírlevelünkre