Categories
OecoGlobus Oecogram

Az Európai Unió súlya a világon

Az Eurostat friss publikációjában gyűjtötte össze számos gazdasági, társadalmi és környezeti szempontot figyelembe véve, hogy az Európai Uniónak mekkora a súlya és szerepe nemzetközileg. E tanulmányból kiindulva, saját adatelemzést végezve öt szempont alapján vizsgáltuk meg az EU-t a világ más részeivel összehasonlítva: a népességszámon, a GDP-n, az infláción, a munkaerőpiaci kondíciókon, külkereskedelmen  és a fejlesztési segélyek nyújtásán keresztül.

2021 év elején a világon közel 7,9 milliárd ember élt, míg 2011 elején kicsivel több mint 7 milliárd lakost számláltak a Földön. Az EU lakossága 2021-ben 447 millió fő volt, ami a világ népességének 5,7 %-át tette ki. A világon két országnak volt nagyobb a népessége ennél: Kínának, ahol 1,43 milliárd embert élt 2021-ben (a világ összlakosságának 18%-a) és Indiának, ahol pedig 1,4 milliárdan éltek (a világ összlakosságának 17,8%-a). Az EU után az Egyesült Államok (336 millió; a világ összlakosságának 4,3 %-a) és Indonézia (273 millió; 3,5 %) következik. További tíz olyan ország volt 2021-ben, ahol a lakosság száma meghaladta a 100 milliót. Az EU és a 14 legnagyobb ország együttesen a világ népességének 69,0%-át tette ki 2021-ben, szemben a 2011-es 70,6%-kal.

https://public.flourish.studio/visualisation/12820656/

2021-ben a világ GDP-je elérte folyó áron a 96 513 milliárd dollárt. Az utóbbi években csökkent az Európai Unió gazdasági súlya a világon, mivel 2013-2014-ben a világ GDP-jének közel 20%-át adta, 2021-ben pedig 17,8%-ot tett ki. Ugyanakkor ezzel együtt is a világon a 3. legjelentősebb gazdaságnak számít. 2021-ben az Egyesült Államok és Kína részesedése volt a világ GDP-jéből a legnagyobb, 24,2%-kal, illetve 18,4%-kal. Ha az európai uniós tagállamokat külön-külön (és nem az EU részeként) vesszük figyelembe, akkor Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország szintén a világ GDP-jének legalább 1,0%-át adó országok közé tartoznak.

https://public.flourish.studio/visualisation/12823209/

Világszerte a fogyasztói árak 2011 és 2021 között az Eurostat becslése szerint 40,5%-kal emelkedtek, míg az EU-ban ez a növekedés 14,6% volt. A világ legnagyobb gazdaságai közül a fogyasztói árak a legkevésbé Japánban nőttek 2011 és 2021 között (+5,5%), míg legnagyobb mértékben Oroszországban (+83,9%).

https://public.flourish.studio/visualisation/12824472/

2021-ben a világ legnépesebb országai közül Japánban volt a legmagasabb a foglalkoztatási ráta mind a férfiak, mind a nők esetében. Az EU-ban, az USA-ban és Oroszországban volt a legkisebb a nemek közötti különbség 2021-ben, míg a legnagyobbak Egyiptomban (2020-as adatok), Pakisztánban és Indiában (2020-as adatok). Fontos viszont látni, hogy a 2020-2021-es adatokat a koronavírus-járvány és a lezárások nagymértékben befolyásolták, így a munkaerőpiaci folyamatokra is hatást gyakoroltak.

https://public.flourish.studio/visualisation/12821939/

Az Eurostat jelentése szerint az EU tagállamai 2020-ban a világ áruexportjának 31,4%-át, az importnak pedig 29,4%-át adták. A legtöbb tagállam nagyobb arányban kereskedett az EU-n belül, mint az EU-tagállamokon kívüli országokkal. A tagállamok Unión kívüli országokkal folytatott kereskedelme együttesen a világ áruexportjának 12,7 %-át, importjának pedig 11,2 %-át tette ki. Az EU hozzájárulása a szolgáltatások világkereskedelméhez még nagyobb volt, mint az áruforgalomhoz való hozzájárulása. Az EU 2020-ban a világ szolgáltatásexportjának 39,7%-át, importjának pedig 39,5%-át adta.

Az EU legnagyobb áruexportpiaca az Egyesült Államok volt 2021-ben (a teljes EU-n kívüli export 18,3%-a), míg a legnagyobb áruimportpiaca Kína (a teljes EU-n kívülről jövő import 22,3%-a). A szolgáltatások külkereskedelmét illetően a legnagyobb exportpiaca az EU-nak az Egyesült Királyság volt 2021-ben (20,2%), míg az EU-ba importált szolgáltatások fő származási helye az Egyesült Államok volt (29,8%).

Élen jár az EU a világban a fejlesztési segélyek nyújtása területén. A hivatalos fejlesztési támogatás (official development assistance, ODA) olyan kormányzati támogatás, amely a fejlődő és legkevésbé fejlett országok gazdasági fejlesztését, ill. jólétét segíti elő. 1969-ben fogadták el a donor országok az ODA-t a külföldi segélyek „arany standardjaként”, és továbbra is ez a fejlesztési segélyek fő finanszírozási forrása.

2021-ben közel 186 milliárd dollár értékben nyújtottak támogatást az OECD Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottság (Development Assistance Committee, DAC) tagjai, mely a DAC-országok összesített bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,33%-át tette ki. Az EU és 27 tagállama 2021-ben 70,2 milliárd eurót adott fejlesztési segélyekre, mely az EU GNI-jának 0,49%-át tetti ki. Ez jelentősen nagyobb részarányt jelent a teljes DAC, vagyis donor államok segélyezési hozzájárulásánál. Ráadásul a nem EU-tag DAC-adományozók összesített fejlesztési segélyezése 2021-ben a GNI 0,26%-át érte el mindössze.

Korábbi megállapodás értelmében a GNI arányában 0,7%-os fejlesztési segélynyújtás a célja a közösségnek, melynek teljesítését 2030-ig tűzték ki. E célnak 2021-ben már öt ország megfelelt, köztük négy EU-tagállam: Luxemburg, Norvégia, Svédország, Németország és Dánia.

https://public.flourish.studio/visualisation/12843722/

A cikk forrásai itt, itt, itt és itt olvashatók.

Ez a korábbi írásunk is érdekelheti:

https://www.oeconomus.hu/oecoglobus/hogyan-teljesitett-az-usa-es-az-eurozona-gazdasaga-2022-ben/

https://www.oeconomus.hu/oecoglobus/2022-globalis-es-hazai-inflacios-folyamatai/

Senior elemző

Erdélyi Dóra makroökonómiai elemző. A Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott közgazdasági elemző mesterszakon. Korábban makroökonómiai elemzőként dolgozott a Magyar Kereskedelmi Banknál, mely a magyar bankrendszer egyik legrégebbi és legmeghatározóbb kereskedelmi bankja. 2022. szeptembere óta az Oeconomus senior elemzője.

Iratkozzon fel hírlevelünkre